MTSZ Közgyűlés 2019.01.08.

1./ A Közgyűlés módosította az Alapszabályt

A megállapított tagdíjat és egyéb díjakat illetve költség hozzájárulásokat annak esedékességéig megfizetni;

Az Alapszabályának 3. 1.3.pontjában a rendes tag felvételére előírt kötelezettségeknek eleget tenni, Szövetség határozatait betartani, az azokban foglalt teendőket ellátni illetve kötelezettségeknek eleget tenni; Különös tekintettel időben eleget kell tenni az SQAS és a szövetségi audit átvizsgálásoknak, amelyeket a tagvállalatoknak kell kezdeményezniük az auditornál.

A szövetségi auditot évente, legkésőbb a tárgyi év december 31-ig kell elvégeztetni. Az audit időpontját a tagvállalat köteles kezdeményezni az auditornál.

Az audit kérdéslistát az auditor bevonásával és szakmai véleményének figyelembe vételével a Szövetség Elnöksége hagyja jóvá, erről egyhangú szavazással kell dönteni.
Az szövetségi audit végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról az Elnökség felkérésére az auditor legalább évente egy alkalommal tájékoztatja a tagvállalatokat. A tapasztalatok alapján évenként egyszer az Elnökség felülvizsgálja a kérdésjegyzéket és szükség esetén módosítja azt.

Az a tagvállalat, amelyik az auditot a tárgyév végéig nem végezteti el, 3 hónapra elveszíti az ECD kiadási jogát. Amennyiben a következő három hónap alatt (következő év március 31-ig) sem végezteti el az auditot, az Elnökség köteles kezdeményezni a Közgyűlés összehívását annak érdekében, hogy a Közgyűlés az érintett tagvállalatot kizárja tagjai közül.

III.1. Rendes tagság 9. A rendes tagság megszűnik a rendes tag kizárásával.

A rendes tag kizárható, ha az Alapszabály III.1.8. pontjában rögzített kötelezettségeinek tartósan (legalább 3 hónapon át) nem tesz eleget, jogosulatlanul bocsát ki ECD-t, s ezzel a Szövetség működését vagy céljainak elérését veszélyezteti illetve harmadik fél részére olyan nyilatkozatot tesz, amely a Szövetségre illetve annak valamely tagjára, vagy a tagság egészére vonatkozóan hátrányos.

IV.7. 18. Az elnökség feladata és hatásköre

A Szövetség saját auditrendszerére és annak módosítására vonatkozó döntés meghozatala. E határozatot az Elnökség egyhangúan hozza meg.

Az Alapszabály további pontjai változatlan tartalommal érvényesek


2./ A Közgyűlés felvette az MTSZ tagjai közé a Kall Ingredients Kft-t (Tiszapüspöki).


3./ A Közgyűlés jóváhagyta a Szövetség 2019. évi költségvetését.


4./ A Közgyűlés elfogadta Ferencz Mónika tájékoztatóját a Szövetségi Audit egy éves tapasztalatairól., s felkérte az Elnökséget, hogy alakítsa ki a 2019. évi auditok kérdésjegyzékét.


5./ A Közgyűlés meghallgatta Ferencz Mónika szakmai titkár tájékoztatóját az SQAS kérdésjegyzék 2019. január1-től hatályos kérdésjegyzékéről, s a korábbi jegyzékkel kapcsolatos változásokról. Az új SQAS jegyzék célja, hogy bemutassa a kiemelkedően jól működő mosókat.