Elnökségi ülés 2022.10.14.

A Magyar Tartálytisztítók Szövetségének Elnöksége 2022. október 14-én ülést tartott.

A napirenden szerepelt az energiahelyzet és annak hatása a tartálytisztítási iparágra, a legutóbbi EFTCO közgyűlésen elhangzottak ismertetése és a Szövetség ebből adódó feladatai szerepeltek.

A zoomon tartott ülésen az elnökség tagjain kívül részt vett Szabó Csaba a MAVESZ elnöke.

Az Egyebek között az Elnökség áttekintette az ez évi szövetségi auditok tapasztalatait. Ezzel kapcsolatosan az Elnökség úgy döntött, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel, átmenetileg, további intézkedésig a 2022. évben érvényes minimális %-os értéket tartja fenn.

MTSZ Közgyűlés 2022.05.24.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2021. évi szöveges és pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szövetség 2022. évi költségvetését.

A Közgyűlés 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette a tagjai közé a MOL Olaj és Gázipari Nyrt-t.

A Közgyűlés meghallgatta Ferencz Mónika szakmai titkár tájékoztatását a 2021. évi SQAS és Szövetségi átvizsgálásokról.

Végül a Közgyűlés tagjai megvitatták a kialakult az energia ellátási és energiaárak okozta problémákat, és a szövetségi szinten szükséges teendőket.

MTSZ Közgyűlés 2020.09.10.

Új elnökséget választott a Közgyűlés. Módosult az Alapszabály. Új tagok felvétele

1./ A Szövetség elnöke dr. Várnai György, alelnöke: Kulcsár Dezső (Meta Clean Kft.).

Az Elnökség további tagjai: Körmendi Tamás (A1 Duó Kft.), Mező Richárd (Steiner Autohof Kft.), Tóth Raymond (Baltrans Árufuvarozási Kft.), valamint Ferencz Mónika szakmai titkár.  

2./ Az Alapszabály módosítása lehetővé teszi, hogy a jövőben rendkívüli helyzetekben közgyűléseket és elnökségi üléseket elektronikus úton is meg lehessen tartani, illetve írásban is lehet – néhány kérdés kivételével – szavazni.

3./ A Szövetség felvette tagjai közé az Olajkút Fehérvár Kft.-t valamint a KF Szerviz Kamionmosó Kft.-t, s tudomásul vette a Greco Invest Kft. és a TTR Transport Kft. kilépését a Szövetségből. 

MTSZ online-Közgyűlés 2021.05. 13.

A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a 2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2021. évi feladattervet és költségvetést.

Döntött a Közgyűlés az elektronikus ECD kiállításával kapcsolatos informatikai fejlesztésről.

Tájékoztatás hangzott el a pandémia miatt bevezetett un. távauditok időbeli hatályának meghosszabbításáról 2021. év végéig.   

Az EFTCO 2019. október 10-én Ljubljanában tartotta közgyűlését

Az ülésen tájékoztatás hangzott el az eECD (elektronikus ECD) fejlesztésének helyzetéről. Ennek tesztidőszaka lejárt és élesben használható a rendszer egyes országokban. További pénzügyi és technikai kérdések megoldása után lesz lehetséges az eECD használata valamennyi tagországban.

Az EFTCO élelmiszeres átvizsgálás a 2018. évi kérdésjegyzék bevezetése óta 11 országban összesen 57 tisztítóállomáson történt meg.

Ismét folyamatban van az EFTCO tisztítási kódok felülvizsgálata, különös tekintettel az élelmiszeripar igényeire, az ECD technikai lehetőségeinek függvényében.

A Közgyűlés foglalkozott a szervezethez Európán kívülről érkezett együttműködési igényekkel, s elfogadott ezzel kapcsolatosan egy dokumentumot.

Napirendre került a nemzeti tagszövetségek által fizetett tagdíj rendszerének felülvizsgálatának lehetősége.

A belga tagszövetség által készített, a tartálytisztító állomások biztonsági szabályainak gyakorlati kérdéseit taglaló film bemutatásra került a részvevők számára.

A Magyar Tartálytisztítók Szövetségének megalakulása

A Magyar Tartálytisztítók Szövetsége önálló szervezetként 2017.10.12-én tartotta alakuló ülését, amelyen a jelenlévő nyolc szakmai gazdálkodó szervezet /A1 Duó Kft.,Baltrans Kft.,  DBS Kft., Do-Mo Trans Kft., Greco Invest Kft., Meta-Clean Kft., Steiner Autohof Kft., Szelence Kamionmosó Kft.,/ egyhangú szavazással kimondta a szervezet megalakítását.

“A Magyar Tartálytisztítók Szövetségének megalakulása” bővebben