MTSZ Közgyűlés 2020.09.10.

Új elnökséget választott a Közgyűlés. Módosult az Alapszabály. Új tagok felvétele

1./ A Szövetség elnöke dr. Várnai György, alelnöke: Kulcsár Dezső (Meta Clean Kft.).

Az Elnökség további tagjai: Körmendi Tamás (A1 Duó Kft.), Mező Richárd (Steiner Autohof Kft.), Tóth Raymond (Baltrans Árufuvarozási Kft.), valamint Ferencz Mónika szakmai titkár.  

2./ Az Alapszabály módosítása lehetővé teszi, hogy a jövőben rendkívüli helyzetekben közgyűléseket és elnökségi üléseket elektronikus úton is meg lehessen tartani, illetve írásban is lehet – néhány kérdés kivételével – szavazni.

3./ A Szövetség felvette tagjai közé az Olajkút Fehérvár Kft.-t valamint a KF Szerviz Kamionmosó Kft.-t, s tudomásul vette a Greco Invest Kft. és a TTR Transport Kft. kilépését a Szövetségből. 

MTSZ online-Közgyűlés 2021.05. 13.

A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a 2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2021. évi feladattervet és költségvetést.

Döntött a Közgyűlés az elektronikus ECD kiállításával kapcsolatos informatikai fejlesztésről.

Tájékoztatás hangzott el a pandémia miatt bevezetett un. távauditok időbeli hatályának meghosszabbításáról 2021. év végéig.