Elnökségi ülés 2022.10.14.

A Magyar Tartálytisztítók Szövetségének Elnöksége 2022. október 14-én ülést tartott.

A napirenden szerepelt az energiahelyzet és annak hatása a tartálytisztítási iparágra, a legutóbbi EFTCO közgyűlésen elhangzottak ismertetése és a Szövetség ebből adódó feladatai szerepeltek.

A zoomon tartott ülésen az elnökség tagjain kívül részt vett Szabó Csaba a MAVESZ elnöke.

Az Egyebek között az Elnökség áttekintette az ez évi szövetségi auditok tapasztalatait. Ezzel kapcsolatosan az Elnökség úgy döntött, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel, átmenetileg, további intézkedésig a 2022. évben érvényes minimális %-os értéket tartja fenn.

MTSZ Közgyűlés 2022.05.24.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2021. évi szöveges és pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szövetség 2022. évi költségvetését.

A Közgyűlés 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette a tagjai közé a MOL Olaj és Gázipari Nyrt-t.

A Közgyűlés meghallgatta Ferencz Mónika szakmai titkár tájékoztatását a 2021. évi SQAS és Szövetségi átvizsgálásokról.

Végül a Közgyűlés tagjai megvitatták a kialakult az energia ellátási és energiaárak okozta problémákat, és a szövetségi szinten szükséges teendőket.

EFTCO online közgyűlés 2021.11.04

Az EFTCO 2021.11.04-én internetes konferenciát tartott az MTSZ képviselőinek részvételével, az értekezleten az alábbi témákat érintették:

SQAS 2022

2022 január 3-tól az SQAS átvizsgálásoknál az SQAS 2022 verzióját kell alkalmazni.

Melyek a legfőbb változások?

  • a fuvarozásban, raktározásban és a tartálytisztításban CO2 kibocsátás mérésével, illetve csökkentésével kapcsolatos kérdések;
  • a műanyag hulladékok, illetve veszteségek elkerülésére alkalmazott új követelményekkel kapcsolatos kérdések. Ez megfelel az Európai Műanyagfeldolgozók és a Plastics Europe szövetségek által létrehozott un. OCS programnak;
  • a szállítási információk digitalizálásával kapcsolatos kérdések;

Az üvegházhatással kapcsolatos kibocsátással

Lényegében a globális folyamat egészére kell adatot szolgáltatni, így a fuvareszköznek a mosóba történő eljuttatásával+ a mosáshoz és kiegészítő szolgáltatásokhoz (üzemanyag és gáz elégetése pl. a fűtéshez) való energiafelhasználással kapcsolatos kibocsátással, majd a felrakóhelyre történő eljutáshoz használt üzemanyagfelhasználással kapcsolatos CO2 kibocsátásával összefüggésben.

(A számítási formulák, módszertan megtalálhatók a www.eftco.org honlapon).

ECLIC (eECD)

  • az eECD 2.0 lehetővé fogja tenni az elektronikus és papíralapú adattovábbítás kombinációját;
  • fontos, tisztázandó kérdés: a tiltott előző áruk listájának elektronikus használata;
  • fontos: az eECD kinyomtatásnál kizárólag az EFTCO Cleaning Document lay-outja eredetijének használata megengedett;

EFTCO VzW

  • Az EFTCO jogi személy áttelepítése Brüsszelbe, amely az EFTCO UK jogutódja;
  • Az új cég a belga jog szerint működő non – profit szervezet lesz;
  • Belgiumban kell létrehozni a z új adminisztratív struktúrát;

EFTCO online közgyűlés 2021.04.14

Az EFTCO 2021. április 14-én a pandémia miatt online tartotta meg tavaszi közgyűlését.

1./ Ezen a nemzeti szövetségek képviselői elfogadták az EFTCO 2021/2022 költségvetését.

2./ A Közgyűlés tagjai 2022.áprilisáig meghosszabbították Erwig Saliaerts (EFTCO elnök, CTC), Christer Andersson(S&NTCA), Tom Mohn (FINTCA), Tako Runia (ATCN) és Wojciech CZenchyra(PSMC) igazgatósági tagsági mandátumát. 2023. áprilisig megválasztották az Igazgatóság tagjának Damien Becquet (EFTCO alelnök, APLICA), Colin Garnett (EFTCO kincstárnok, NRTCA) és David Pinka (CACS) urakat, valamint Aurelia Piadelli (ALCI) úrhölgyet.

3./ A Közgyűlésen tájékoztatás hangzott el az EFTCO tisztítási kódok 2021. májusától hatályos változásairól: új kódok bevezetéséről, néhány kód kivezetéséről.

4./ Az EFTCO globális szervezetté alakulásából adódóan az EFTCO elnöke ismertette egy új, braziliai társult tagjelölt jelentkezését az EFTCO-ba.

MTSZ Közgyűlés 2020.09.10.

Új elnökséget választott a Közgyűlés. Módosult az Alapszabály. Új tagok felvétele

1./ A Szövetség elnöke dr. Várnai György, alelnöke: Kulcsár Dezső (Meta Clean Kft.).

Az Elnökség további tagjai: Körmendi Tamás (A1 Duó Kft.), Mező Richárd (Steiner Autohof Kft.), Tóth Raymond (Baltrans Árufuvarozási Kft.), valamint Ferencz Mónika szakmai titkár.  

2./ Az Alapszabály módosítása lehetővé teszi, hogy a jövőben rendkívüli helyzetekben közgyűléseket és elnökségi üléseket elektronikus úton is meg lehessen tartani, illetve írásban is lehet – néhány kérdés kivételével – szavazni.

3./ A Szövetség felvette tagjai közé az Olajkút Fehérvár Kft.-t valamint a KF Szerviz Kamionmosó Kft.-t, s tudomásul vette a Greco Invest Kft. és a TTR Transport Kft. kilépését a Szövetségből. 

MTSZ online-Közgyűlés 2021.05. 13.

A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a 2020. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2021. évi feladattervet és költségvetést.

Döntött a Közgyűlés az elektronikus ECD kiállításával kapcsolatos informatikai fejlesztésről.

Tájékoztatás hangzott el a pandémia miatt bevezetett un. távauditok időbeli hatályának meghosszabbításáról 2021. év végéig.   

Az EFTCO 2019. október 10-én Ljubljanában tartotta közgyűlését

Az ülésen tájékoztatás hangzott el az eECD (elektronikus ECD) fejlesztésének helyzetéről. Ennek tesztidőszaka lejárt és élesben használható a rendszer egyes országokban. További pénzügyi és technikai kérdések megoldása után lesz lehetséges az eECD használata valamennyi tagországban.

Az EFTCO élelmiszeres átvizsgálás a 2018. évi kérdésjegyzék bevezetése óta 11 országban összesen 57 tisztítóállomáson történt meg.

Ismét folyamatban van az EFTCO tisztítási kódok felülvizsgálata, különös tekintettel az élelmiszeripar igényeire, az ECD technikai lehetőségeinek függvényében.

A Közgyűlés foglalkozott a szervezethez Európán kívülről érkezett együttműködési igényekkel, s elfogadott ezzel kapcsolatosan egy dokumentumot.

Napirendre került a nemzeti tagszövetségek által fizetett tagdíj rendszerének felülvizsgálatának lehetősége.

A belga tagszövetség által készített, a tartálytisztító állomások biztonsági szabályainak gyakorlati kérdéseit taglaló film bemutatásra került a részvevők számára.

Az EFTCO következő ülése 2019.április 3-án Brüsszelben lesz

Az ülést követő napon április 4-én nyílt napra kerül sor abból az alkalomból, hogy ebben az évben ünnepli nemzetközi szervezetünk fennállásának 25. évfordulóját. Az eseményen többek között felszólal a vegyipar nemzetközi szervezetének képviselője, az elektronikus ECD kialakítására létrehozott szervezet, az ECLIC igazgatója, a kóser mosás feltételrendszerének kialakításában közreműködő antwerpeni rabbi.

“Az EFTCO következő ülése 2019.április 3-án Brüsszelben lesz” bővebben