MTSZ Közgyűlés 2022.05.24.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2021. évi szöveges és pénzügyi beszámolóját.

A Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Szövetség 2022. évi költségvetését.

A Közgyűlés 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felvette a tagjai közé a MOL Olaj és Gázipari Nyrt-t.

A Közgyűlés meghallgatta Ferencz Mónika szakmai titkár tájékoztatását a 2021. évi SQAS és Szövetségi átvizsgálásokról.

Végül a Közgyűlés tagjai megvitatták a kialakult az energia ellátási és energiaárak okozta problémákat, és a szövetségi szinten szükséges teendőket.